סדנא למקומות עבודה

יום עיון למקומות עבודה באופק חדש