מסחטת מיצים איטית קובינגס - לשמירה על הערכים התזונתיים