סחיטה בכבישה קרה, עם מסחטת ביושף, לשמירה על הערכים התזונתיים